Markerwaard, Nederland (1971 - 1990)    
   
Zelden zal een plan over zo'n lange tijdsspanne zo nauwgezet gerealiseerd zijn als het Plan van Ir. C. Lely van 1891 ter afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee.
Maar in 1971 haperde de uitvoeringsmachine. De overheid koos voor heroverweging en stemde toe met inspraak. Uiteindelijk werd in 1990 een 'Planologische Kernbeslissing' genomen: half open, half dicht, als het het Rijk maar geen geld kostte. Sindsdien bleef het stil bij de Houtribdijk.
Houtribdijk met 'naviduct'